Victor テレビ・ビデオ 1976年(昭和51年)

5Band Radio-Television  M-5の単品カタログ 4月
AT-2 TCB-M5 BP-001Z TH-001Z AP-23Z AP-240Z
Radio-TV-CASEETTE RECORDER M-77 ラテカセ77/5Band Radio-Television  M-5のカタログ 6月

Victor テレビ・ビデオ カタログ 関連資料 所有機種